Post-part | Salut i medicina | Fisioteràpia | Fisioteràpia durant l'embaràs. Preparació al part i tractaments post-part | Serveis de Centre Fisio-Spa del Vallès | Fisio-Spa del Vallès a Barcelona | Fisiospa.es

Serveis del Centre Fisio-Spa del Vallès - Salut i medicina - Fisioteràpia - Fisioteràpia durant l'embaràs. Preparació al part i tractaments post-part

Post-part
0,00 €

Post-part

Cesàries, fòrceps, episiotomies... Són complicacions durant el part que debiliten i afecten al sòl pelvià. T'ajudem a tonificar la faixa abdominal i la musculatura del sòl pelvià per prevenir alteracions uro-ginecològiques en un futur o a millorar-les en el cas que ja les sofreixis.

[ Tornar ]